2020-05-18 17:21:31

გეგმიური წყვეტა


მ/წლის 19 მაისს არსებულ ქსელზე ახალი მაგისტრალების დაერთების გამო სოფელ შუა ნოსირში (სასიმონიოს და საოდიშარიო უბნებში) შეწყდება გაზმომარაგება 10:00 საათიდან. აღდგენის სავარაუდო თარიღია 19 მაისი 15:00.