2022-06-23 00:30:41

არაგეგმიური წყვეტა


ქ. სენაკში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო ბუნებრივი გაზის მომარაგება შეუწყდა თეფანიას ქ, ქურდოვანიძის, ყაზბეგის, კოსტავას, წმ. ნინოს, განგიას, ქუთაისის, ვენე არჩაიას, სოხუმის, ფალიაშვილის, ქობალავას და ლესელიძის ქუჩებს. სავარაუდო აღდგენის თარიღია 23,06,2022 20:00 სთ.