როგორ გადავიხადო?

სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებით

მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის, თიბის ფეის, ნოვას ჩასარიცხი აპარატების მეშვეობით.

გადაიხადეთ ბანკის ფილიალში

მომსახურების გადახდა შესაძლებელია კომერციული ბანკების ფილიალებში, საკომისიოს გარეშე გადახდა შესაძლებელია ლიბერთი ბანკის სენაკის ფილიალში.

დაგვიკავშირდი

საავარიო სიტუაციის შემთხვევაში დაგვიკავშირდი 114-ზე.