როგორ გავხდე აბონენტი?

ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მსურველი ვალდებულია წარმოადგინოს მისაერთებელი ობიექტის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი(რომელიც დაშვებულია საქართველოს კანომდებლობით) ქსელზე მიერთების საფასურის( 400 ლარი) დამადასტურებელი დოკუმენტი სადაც უნდა იყოს მითითება (გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება დაინტერესებული ფიზიკური პირის სახელი,გვარი., მისაერთებელი ობიექტის მისამართი და პირადი ნომერი. ხოლო ქსელზე მიერთების საფასურის განწილვადების შემთხვევაში 25 ლარი, იდენტური დანიშნულებით.

განაცხადის ფორმები

განაცხადის ფორმების გადმოწერა

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 032 2193880

დაგვიკავშირდი

საავარიო სიტუაციის შემთხვევაში დაგვიკავშირდი 114-ზე.