19.12.23 17:34

დაინერგა დავალიანების აღრიცხვის ავტომატური სისტემა, თქვენს მიერ გადახდილი თანხები მომენტალურად აისახება თქვენს ბალანსზე.

გადახდის პროვაიდერების (ინტერნეტ ბანკები, ჩასარიცხი აპარატები) მიერ გატარებული ტანზაქციები ავტომატურ რეჟიმში აისახება თქვენს ბალანასზე.

დაგვიკავშირდი

საავარიო სიტუაციის შემთხვევაში დაგვიკავშირდი 114-ზე.