სენაკის გაზი

შეამოწმე დავალიანება და გადაიხადე ინტერნეტის მეშვეობით

სიახლეები და განცხადებები

ინფორმაცია საავარიო შემთხვევებისა და გეგმიური სამუშაოების შესახებ

შეამოწმე დავალიანება

გადაიხადე გაზის საფასური ინტერნეტის მეშვეობით

დაგვიკავშირდი

საავარიო სიტუაციის შემთხვევაში დაგვიკავშირდი 114-ზე.